Bedrijfsmaatschappelijk Werk


 

Middels ons spreekuur kunnen mensen in uw bedrijf naar voren komen met problemen. Voor u als werkgever is het van belang om een probleemloos personeelsbestand te hebben. 

Als voorbeeld. Piet is werknemer bij bedrijf x. Hij heeft in het verleden met collega’s het casino regelmatig bezocht. Voor zijn collega’s is het gebleven bij een uitgaansgelegenheid die voorzichtigheid vereist. Voor Piet is het kansspelen echter een verslaving geworden. Piet houdt nu niet eens geld over om zijn rekeningen te voldoen. Op het werk is Piet van grote toegevoegde waarde voor het bedrijf. Hij zeer getalenteerd en veel van het succes van bedrijf x hangt af van Piet. Piet zijn prestaties worden steeds minder maar Piet moet door blijven werken om zijn dure verslaving en zijn rekeningen te kunnen betalen. Nu 2 verschillende scenario’s.

Scenario 1.(zonder bedrijfsmaatschappelijk werk spreekuur)

Piet wil van zijn probleem af. Hij moet hiervoor een maatschappelijk werker bezoeken. Hiervoor dient hij een afspraak te maken door de week en zijn probleem uitgebreid te vertellen aan een  maatschappelijk werker die met hem een aantal afspraken maakt op doordeweekse dagen. Piet is ondanks zijn gokverslaving een eerlijke persoon tegenover bedrijf x. Echter hij wil niet dat zijn probleem bekend wordt in het bedrijf  en wil hij ook niet beginnen met het vertellen van leugens tegen zijn werkgever. In zijn situatie zal hij dit wel moeten doen om vrij te krijgen om naar de afspraken te gaan die hij heeft met de maatschappelijk werker,( gezien hij niet wil dat zijn probleem voor het bedrijf bekend wordt). Piet ziet af van de afspraken met de maatschappelijk  werker en lost zijn probleem niet op. Het wordt probleem wordt steeds groter. Piet steelt nu geld van Bedrijf x om zijn situatie te kunnen bekostigen. Bedrijf x komt erachter en Piet wordt ontslagen. Bedrijf x is enorm veel geld kwijt aan Piet zijn diefstallen en is ook een hele goede werknemer kwijt waar het succes van het bedrijf van afhing. Piet zit nu zonder werk en komt nergens meer aan werk.

Scenario 2.(met bedrijfsmaatschappelijk werk spreekuur)

Piet wil van zijn probleem af.Hij ziet af van zijn afspraken met een maatschappelijk werker. Piet kijkt op de mededelingen op de portal van de website van Bedrijf x en ziet staan dat er elke maandag een bedrijfsmaatschappelijk spreekuur is binnen het bedrijf. Piet gaat er in de pauze naartoe en legt zijn probleem voor aan de bedrijfsmaatschappelijk werker. Met de bedrijfsmaatschappelijk werker wordt er een Plan van aanpak opgesteld. De bedrijfsmaatschappelijk  werker geeft aan Bedrijf x dat Piet een x aantal dagen vrij moet krijgen om persoonlijke redenen die niet met Bedrijf x gedeeld kunnen worden maar dat het ook in het belang van Bedrijf x is. Na een aantal maanden is Piet van zijn probleem af en boekt ongekende successen voor Bedrijf x. Piet krijgt promotie en Bedrijf x heeft 50% meer winst geboekt. 

Zit uw werknemer met een probleem? Dan is het raadzaam voor deze medewerker  om daar niet te lang mee te blijven lopen. Via individuele gesprekken gaat Fabienne Welzijn Groep  na of het om priveomstandigheden of werkgerelateerde omstandigheden gaat. Er wordt samen met de medewerker naar oplossingen gezocht, en er wordt samen een plan van aanpak gemaakt, altijd is samenspraak met de werksituatie. Als maatschappelijke ondersteuning niet genoeg is verwijst Fabienne Welzijn Groep uw werknemer door. In ieder geval: de werknemer staat er niet alleen voor. . 

Fabienne Welzijn Groep richt zich op de volgende onderwerpen:

  • stresshantering  
  • assertiviteit
  • omgaan met veranderingen
  • burn-outs opvangen
  • conflicthantering
  • omgaan met werkdruk
  • omgaan met faalangst/onzekerheid
  • omgaan met intimidatie en ongewenst gedrag

 Daarnaast ondersteunen wij managers en leidinggevenden ondersteunen door trainingen te organiseren over:

  • effectief communiceren,
  • methode Familiezorg (stimulans van mantelzorger in netwerkkring)

Wij bieden handvaten bij de problemen in de werkrelatie, zoals problemen tussen collega’s en conflicten tussen werknemers en management, problemen in de privé-sfeer die de werksituatie beïnvloeden, zoals echtscheidingen en opvoedingsproblemen. Problemen bij langdurig ziekteverzuim en/of werkhervatting, zoals het ondersteunen bij het vinden van passend werk, problemen die samenhangen met veranderingsprocessen op het werk zoals reorganisatie en ontslag, en problemen met ongewenste intimiteiten en intimidatie.

Ook hulp bij financiële problemen, de aanvraag van financiële steun,

bemiddeling bij het verkrijgen van aangepast werk, ondersteuning van thuishulp of andere organisaties wordt geboden.

Problemen op de werkvloer kunnen verschillende oorzaken hebben. Oorzaken kunnen in de priveomstandigheden liggen waardoor u, maar ook uw werk hier onder komt te lijden. De oorzaak kan echter ook ontstaan zijn door de werksfeer op uw werk. Na het in kaart brengen van de oorzaak van de probleemsituatie kan Fabienne Welzijn Groep de juiste hulp verlenen. Er wordt nagegaan of het probleem individueel of in een groep aanwezig is, en de aard hiervan. Er worden u twee vormen van ondersteuning aangeboden:

- (Bedrijfsmaatschappelijk werk) Het ondersteunen van mensen met problemen op of rondom hun werksituatie. Dit door eventueel de samenwerking aan te gaan met P&O, leidinggevenden, bedrijfsartsen, en contactfunctionarissen. De werkzaamheden zijn gericht op preventieve en curatieve zorg. De hulpverlener biedt ondersteuning in de werksfeer.

- (Psychosociale hulpverlening) Het ondersteunen bij problemen in privesituatie die van invloed zijn in de werksituatie.  De hulpverlening biedt ambulant ondersteuning, bij u thuis.

aanmeldknop