Conflictbemiddeling


Wanneer partijen, individuen of groepen sterk met elkaar van mening verschillen spreekt men van een geschil. Mediation is noodzakelijk om tot een oplossing te komen zonder een advocaat in te schakelen. De communicatie is verstoord geraakt waardoor men er onderling niet meer uit kan komen, wat kan leiden tot escalatie. Vaak is er sprake van gebrek aan onderling vertrouwen. Fabienne Welzijn Groep biedt conflictbemiddeling(mediation) als interventie welke ingezet wordt om met deze partij, individuen of groep, tot een oplossing te komen. De oplossing levert tegemoetkoming op welke voor beiden partijen aanvaardbaar en acceptabel zijn. Voorbeelden van conflicten kunnen zijn: conflict met instantie, arbeidsconflicten, familiezaken (ook echtscheiding), burenruzies, etc. Het is geschikt voor zowel grote als kleine conflicten en voor alle partijen. Dus niet alleen voor particulieren, maar ook voor bedrijven en instanties.

aanmeldknop