Terugdringen recidive


Uit een onderzoek uit 2006 van het  wetenschappelijk bureau van het ministerie van Justitie blijkt dat ruim 75 procent van alle volwassenen die een vrijheidsbeperkte straf hebben ondergaan in herhaling vallen, en bij minderjarigen zelfs 80 procent. Het in herhaling vallen van het plegen van strafbare feiten heet recidive. Fabienne Welzijn Groep biedt ondersteuning in het voorkomen van recidive na het plegen van een stafbaar feit. Rekening houdend met de achtergrond, netwerk, leefsituatie, psychische gesteldheid, en de inhoud van de strafbare feiten wordt er in samenspraak met u een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak zal per individu verschillen vanwege de uiteenlopende omstandigheden. Voorkoming van recidive kan gezien worden als een nazorg-vorm en zorgt voor het inzichtelijk maken van de oorzaken, gevolgen, en consequenties. Het is van belang dat uw gedachtenpatroon en uw redenatie in beeld komen en tegelijkertijd inzichtelijk worden gemaakt voor uzelf. Tevens wordt integratie in de maatschappij hierbij gestimuleerd door in te gaan op persoonlijke en maatschappelijke aspecten.

 aanmeldknop