Mantelzorgondersteuning


 

 

images

Mantelzorgers leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage door langdurig en onbetaald voor hun zieke familieleden of vrienden te zorgen. Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevende is. En met wie hij of zij een persoonlijke band heeft. Dat kan een familielid zijn, maar ook een vriend of kennis. Een mantelzorger is geen beroepskracht.

Voor veel mensen is respijtzorg nodig om het vol te kunnen houden. U wordt dan tijdelijk bijgestaan in de zorg of deze wordt van u overgenomen door een professional. Op een vrije dag(deel) in de week of een vakantie kunt u weer energie opdoen. Voor u is het belangrijk om te weten dat u de zorg tijdelijk aan iemand kunt overdragen bij wie de zorg in goede handen is, zodat u met een gerust hart weg kunt gaan.

Fabienne Welzijn Groep biedt u professionele hulp aan bij de zorg voor uw (zieke) familielid of kennis. U kunt zich hiervoor aanmelden als u:

- advies wilt
- wilt worden bijgestaan door een professional
- (tijdelijk) vervangen wilt worden door een professional

aanmeldknop