Opvoedingsondersteuning


Opvoedingsondersteuning is noodzakelijk bij ouders met opvoed problemen ten behoeve van hun kind(eren). Fabienne Welzijn Groep biedt binnen dit gebied n.a.v. de vraagstelling verschillende manieren van ondersteunen: inzichtelijk maken van het probleem, het bieden van steun en een luisterend oor , het feedback en advies geven over de huidige opvoed manier, inzicht geven in de ontwikkeling van kinderen, kennis geven over opvoed mogelijkheden, bieden van opvoedingsvaardigheden, zelfreflectie van ouders bieden, hulp bij dagelijkse verzorging van het kind, De “eigen krachtbronnen” stimuleren, het doorverwijzen van u of uw kind naar de nodige instanties, en betrekken van andere disciplines of instellingen indien noodzakelijk. Opvoedingsondersteuning is breed van begrip waarbinnen veel mogelijkheden liggen. Er wordt samen met de ouder(s)/verzorger(s) een plan van aanpak gemaakt om de juiste ondersteuning te kunnen bieden, afhankelijk van de probleemstelling van het kind en zijn/haar omgeving.

 aanmeldknop