Begeleiding zelfstandig leven


Begeleid zelfstandig leven is geschikt voor mensen die redelijk zelfstandig kunnen wonen, maar die vanwege omstandigheden, ziekten of beperking(en) wel wat hulp nodig hebben in het dagelijks leven. Fabienne Welzijn Groep kan ondersteuning bieden bij elementen rondom het zelfstandig wonen. Voorbeelden kunnen zijn:  hulp bij de persoonlijke verzorging, huishoudelijke ondersteuning, het omgaan met geld, het vinden van werk, het opbouwen van sociale contacten,  ordenen van post, het bieden van een luisterend oor (voorkoming isolatie), enzovoort. Zowel jongeren (met een beperking/stoornis) als ouderen (welke zich isoleren van maatschappij) kunnen hierbij ondersteuning ontvangen.

 aanmeldknop