Psychosociale hulpverlening


Psychosociale problemen ontstaan in het algemeen dagelijks leven en gaan gepaard met emoties. Problemen binnen dit gebied kunnen nogal uit een lopen. Binnen dit aspect gaat het niet zozeer om de omgeving maar om het individu zelf. Spanningen binnen het gezin, spanningen op het werk, moeilijkheden binnen relaties, het niet/slecht onderhouden van relaties, het niet/nauwelijks hebben van sociale contacten, zijn voorbeelden van psychosociale problemen. Emoties uiten zich door het voelen van angst, stress, zenuwen, twijfel, woede of verdriet. Fabienne Welzijn Groep biedt ondersteuning in de uw leefsituatie waarbij als uiteindelijke doel wordt gestreefd naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Het doel hierbij is zo zelfstandig mogelijk door het leven te gaan waarbij eigen keuzes en beslissingen worden gemaakt waar nare gevoelens, gedachten, en emoties minder dominant zijn.

 aanmeldknop