Systeemgerichte begeleiding


Het systeem rondom een persoon bestaat voornamelijk uit familie, maar ook uit vrienden en kennissen. Hierbinnen kunnen problemen ontstaan welke uiteindelijk bij dit systeem gaan horen. Het probleem is een wisselwerking tussen het individu en zijn/haar omgeving en komt steeds regelmatiger voor. Het kan hierbij gaan om interacties en gedragingen binnen gezinnen of families. De systeembegeleiding gaat er van uit dat de mens pas daadwerkelijk begrepen kan worden in de context van zijn relaties. Dit betekent voor de begeleiding dat we mensen die problemen hebben ook in hun sociale context moeten beschouwen. Sommige relaties zijn beter bestand tegen stress of problemen dan andere. Tevens biedt het ene gezin meer structuur dan een ander gezin waardoor de consequenties anders zijn. Fabienne Welzijn Groep biedt ondersteuning in de systeemomgeving van een gezin of individu.

 aanmeldknop