Curator – bewindvoerder – mentor


Curator

Bij onder curatelestelling, door handelingsonbekwaam verklaart te zijn, is er de mogelijkheid om een curator bij ons aan te vragen. Een curator wordt toegewezen aan minderjarigen en mensen die door (psychische) redenen niet in staat zijn om zelfstandig (financiele) beslissingen te nemen en hun belangen te behartigen. Een curator kan beslissingen maken en kan worden betrokken bij bijvoorbeeld uw schulden, bezittingen, vermogens, administratie, waardevolle voorwerpen, kasgeld, post/mail, etc. De curator heeft inspraak over uw uitgaven, contracten/overeenkomsten en beheert uw geld. Indien noodzakelijk kan er een faillietverklaring worden aangevraagd waarbij er altijd een rapportage plaatsvindt aan de rechter-commissaris.  

Bewindvoering

Als er sprake is van onder bewind stelling biedt Fabienne Welzijn Groep de mogelijkheid aan om een bewindvoerder aan te vragen. Onder bewind stelling is meestal het gevolg van financiële problemen, welke ontstaan kunnen zijn vanuit een psychische of lichamelijke beperking. Een bewindvoerder houdt de administratie bij van de goederen die onder zijn bewind staan, en zorgt ervoor dat de inkomsten van degene die onder zijn bewind staan op de juiste manier worden besteed. Daarnaast regelt hij financiële zaken, zoals het declareren van ziektekosten, het doen van belastingaangifte, het aanvragen van huurtoeslag en bijstand. De bewindvoerder houdt een betaal/spaarrekening bij, waarop alle inkomsten en uitgaven worden geboekt. De bewindvoerder is meestal aangesloten bij de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders.

Mentorschap

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Het gaat om meerderjarige personen die door hun ziekte of beperking in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Voor hen is het ingewikkeld de regie te houden wanneer het gaat over hun verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Een mentor helpt hen daarbij. Vaak gaat het om mensen met een verstandelijke beperking, dementie of iemand met een psychische beperking. Ook wanneer u denkt dat in de toekomst mentorschap nodig is, kunt u mentorschap aanvragen. Een mentor wordt door de rechtbank benoemd zodat hij de bevoegdheid heeft om de persoonlijke belangen van zijn cliënt te vertegenwoordigen. 

 

 

aanmeldknop